Asociația „Breasla Actorilor”

Asociația „Breasla Actorilor” este o societate neguvernamentală, de drept privat și utilitate publică, ce promovează valorile cultural-artistice românești și universale, prin mijloace de creație și interpretare artistică.

În acord cu scopul și misiunea stabilite, asociația are următoarele obiective:

 • stimularea vieții cultural-artistice și a participării la activitățile ei prin montarea și reprezentarea de spectacole de teatru, prin realizarea și difuzarea de producții cinematografice, prin organizarea de seminarii, ateliere, laboratoare, concerte, dezbateri, tabere și alte evenimente desfășurate la nivel național și internațional;
 • redescoperirea și cultivarea tradițiilor naționale și integrarea lor în circuitul național și internațional;
 • redescoperirea, păstrarea, cultivarea, dezvoltarea și popularizarea moștenirii culturale, a gliei natale, a bogăției culturale a României;
 • promovarea limbii române și a formelor ei de scriere, de citire și de rostire.
 • organizarea și participarea la diferite festivaluri, turnee, expoziții, concerte, gale, reprezentații teatrale, simpozioane și concursuri literare, artistice, culturale, folclorice, în scopuri caritabile și comerciale – naționale și internaționale;
 • derularea unor sesiuni de comunicare, conferințe, simpozioane, manifestări cultural-artistice cu participarea unor personalități recunoscute pe plan național și internațional;
 • difuzarea de filme document, filme documentare, filme artistice și de animație, filme de scurt și lung metraj, de spoturi publicitare (audio-video), ș.a.;
 • organizarea de programe artistice, culturale, sportive, educative și distractive pentru petrecerea timpului liber.
 • inițierea și organizarea unor cursuri de arta actorului, de arte marțiale, acrobație, lupte scenice, dansuri (clasic, contemporan, popular, sportiv, ș.a.), muzică (canto și instrumente muzicale), pictură și sculptură, în vederea descoperirii, pregătirii și sprijinirii de noi talente în domeniile educației muzicale, ale artei plastice, artei teatrale și cinematografice, dansului, artei populare, ș.a.;
 • promovarea schimburilor de experiență între tineri și adulți prin organizarea unor tabere de vacanță în domeniul cultural-artistic, creativ-recreativ, instructiv-educativ, social și sportiv;
 • prestări servicii de îndrumare și coordonare în domeniile artistice, culturale și sportive pentru persoane fizice și juridice (organizații guvernamentale, non-guvernamentale, profit și non-profit);
 • realizarea unor activități de consiliere profesională și îndrumare vocațională prin mijloacele specifice artei și sportului;
 • organizarea și sprijinirea activităților educaționale extrașcolare.
 • înființarea, gestionarea și sprijinirea în cadrul ASOCIAȚIEI a unor trupe de teatru, ansambluri folclorice, cinecluburi, cenacluri literare, de artă plastică și artă fotografică, coruri, orchestre și formații muzicale, echipe de producție teatrală și cinematografică;
 • construirea și amenajarea unui centru cultural multifuncțional și înființarea de filiale ale acestuia pe teritoriul României;
 • înființarea unui studio de film și înființarea de filiale ale acestuia pe teritoriul României;
 • crearea unui studio de creație și interpretare artistică pentru actori profesioniști, actori amatori și non-actori și înființarea de filiale ale acestuia pe teritoriul țării;
 • înființarea unor studiouri pentru înregistrări și multiplicări audio și video;
 • constituirea și dotarea continuă a unor colecții de artă, a unor muzee tematice și a unor biblioteci de specialitate;
 • înființarea de edituri și editarea/reeditarea și distribuirea pe orice tip de suport de cărți, publicații, ziare, reviste, filme (din orice domeniu al vieții cultural-artistice și sportive), înregistrări audio-video, ș.a.;
 • crearea și administrarea unor site-uri web pe domeniile de activitate relevante pentru scopurile și obiectivele ASOCIAȚIEI.
 • promovarea turismului național cultural-artistic în spațiul european și universal, prin mijloacele sale specifice (artă, cultură, media, folclor, muzică autentică, românească, ș.a.);
 • realizarea unor proiecte de turism etno-cultural (stabilirea de itinerarii, a unor programe etno-culturale, cu specific local, înființarea și/sau amenajarea unor case tradiționale, a unor pensiuni ridicate în stil tradițional, ș.a.).
 • pregătirea și consilierea artiștilor, membri ai ASOCIAȚIEI, în vederea angajării acestora în proiectele teatrale și cinematografice, independente și bugetare, la nivel național și internațional;
 • promovarea artiștilor, membri ai ASOCIAȚIEI, prin înscrierea acestora în campanii media integrate (promovare în presă, la radio, TV, publicitate outdoor, conferințe de presă, interviuri, ș.a., inclusiv promovarea pe internet);
 • înscrierea artiștilor, membri ai ASOCIAȚIEI, la aduiții, concursuri și festivaluri naționale și internaționale;
 • impresariere artistică și asigurarea asistenței juridice pe parcursul desfășurării acesteia, în vederea formării carierei artiștilor, membri ai ASOCIAȚIEI, pe plan național și internațional.
 • colaborări și parteneriate cu asociații, companii teatrale, case de producție, instituții culturale, publice și private, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, în vederea realizării scopurilor propuse;
 • dezvoltarea de relații externe cu organizații similare și/sau alte organizații internaționale prin schimburi culturale, artistice, sportive, relaționări, seminarii internaționale, perfecționare profesională, între tinerii români și tinerii din alte țări.
 • întocmirea și depunerea de proiecte în vederea accesării diferitelor fonduri interne și externe (europene, locale, guvernamentale, ș.a.);
 • desfășurarea activității pe bază de proiecte, folosindu-se promovarea și marketing-ul cultural-artistic și turistic.

Membri

 Asociația „Breasla Actorilor”

Membri

www.breaslaactorilor.ro

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account