Shakespeare
Autor: Mihnea Gheorghiu
Apariție: 1964
Editura: Editura Tineretului
Format: Paperback
Pagini: 390
Oraș: București, România
Limba: română
Dimensiuni: 13 x 20 cm
Rating:
5.0 rating
Biblioteca: Împrumută
Descriere:

Scene din viața lui Shakespeare, ediția a III-a     

     Arta lui Shakespeare a crescut din solul vieții poporului din Anglia timpului său. Marele dramaturg a creat minunatele lui opere pentru publicul felurit ce frecventa un teatru accesibil tuturor. Shakespeare risipea cu dărnicie în fața publicului minunatele comori ale poeziei, fără a se teme că ar putea fi neînțeles. Caracterul popular al creației lui Shakespeare arată, în primul rând, încrederea-i deplină în publicul teatrului său, căruia îi transmitea tot ce putea crea mai valoros.

     Forța artei lui Shakespeare constă tocmai în legătura indisolubilă a ascriitorului cu poporul, în faptul că el a întruchipat, ca artist, în operele sale tot ceea ce interesa și preocupa în cel mai înalt grad pe oamenii din vremea sa. Shakespeare s-a ridicat pe culmile celor mai progresiste concepții ale epocii sale. Dramele lui înfățișau poprului o nouă concepție despre lume, exprimând o atitudine față de viață ce sădea încrederea în om și în nesecatele lui posibilități creatoare. Ca deviză a artei lui Shakespeare pot sluji cuvintele eroului său, Hamlet, care a spus că menirea teatrului este aceea de a fi o oglindă a naturii. Că Shakespeare a dat viață acestui principiu în operele lui o confirmă experiența multor generații ce i-au urmat și care găsesc în dramele sale o caracterizare surprinzător de justă a firii omenești. Genialitatea lui Shakespeare s-a manifestat în aceea că el a exprimat în operele lui cu o uluitoare forță artistică atât negarea orânduirii feudale, cât și neacceptarea de către popor a noilor forme de asuprire ce se statorniceau pe măsura dezvoltării burgheziei. În aceasta constă forța gândirii sale creatoare, aceasta era în operele lui expresia celui mai înalt umanism și aceasta ni-l face deosebit de apropiat nouă.

     Cartea lui Mihnea Gheorghiu e scrisă cu multă competență și dezvăluie vasta erudiție a autorului, având totodată o expunere vie și atrăgătoare. Ea oferă cititorilor un sugestiv tablou al vieții și creației lui Shakespeare, îl face să perceapă în spiritul vremii noastre minunatele cronici, comedii și tragedii ale lui Shakespeare.

(Din prefața prof. univ. Alexandr Anikst)

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
error: Content is protected !!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Loading...