Impresarul Artistic reprezintă artistul și acționează în numele și pe seama lui, în privința următoarelor aspecte:

  • negociază și semnează în numele și pe seama artistului contractele cu privire la activitatea artistică a acestuia.
  • aprobă utilizarea de către terți a materialelor artistice, a numelui și a vocii artistului în toate și orice materiale publicitare pentru artist.
  • colectează și primește, în numele și pe seama artistului, sumele de bani aferente serviciilor de prestație artistică, precum și pentru materialele artistice ale acestuia.
  • organizează spectacole și turnee în numele și pe seama artistului.
  • ia măsuri, inclusiv acționarea în justiție a oricăror terțe persoane care au înregistrat sau au făcut publice ori au exploatat prestații ale artistului, transmise prin radio, televiziune, reproduceri, etc., ori s-au făcut vinovate de orice alte fapte care au adus atingere reputației profesionale a acestuia.
  • reprezintă artistul în management și impresariat artistic, mediatizare și apariții prin orice mijloc de exploatare exploatare (TV, Online, Live, Cinematograf, Radio, Voice-Over, Magazine Comerciale, etc.) și medii de difuzare media (presă, punct de lucru, POSM, print, OOH, etc., indoor și outdoor).
  • pune la dispoziția artistului orice ofertă sau propunere a oricăror terți, având ca obiect participarea artistului la orice manifestare artistică, incluzând, dar fără a se limita la, spectacole, înregistrări, realizarea de filme, de clipuri publicitare, repetiții, lansări, ședințe foto, casting-uri, evenimente publice, etc.
  • derulează întreaga corespondență de oferte și afaceri legate de activitatea sa artistiscă și elaborează documentația contractuală în numele artistului.
  • tratează și încheie în nume propriu, dar pe seama artistului, contracte de prestație artistică ce vor cuprinde clauze privind onorarii nete, termene și condiții de plată, condiții de valorificare a operelor, condiții de prestare a serviciilor, alte clauze necesare prezervării statutului moral și profesional al artistului, impresarul având drept de semnătură în numele și pe seama artistului.
  • depune toate diligențele pentru respectarea prevederilor contractuale de către teți, părți ale contractelor părți ale contractelor încheiate cu impresarul în numele și pe seama artistului.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
error: Content is protected !!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Loading...