Procedură de înscriere a artiștilor interpreți la CREDIDAM

  CREDIDAM este o asociaţie non-profit înfiinţată în 1996. Scopul asociaţiei este de a colecta şi repartiza banii cuveniţi artiştilor interpreţi români şi străini, bani proveniţi din difuzarea înregistrărilor comerciale de către posturile de radio şi TV, operatorii de cablu, cinematografe, restaurante, hoteluri, baruri, discoteci, organizatori de evenimente artistice, etc.

   Desemnată prin lege organizaţie de gestiune colectivă, CREDIDAM numără în prezent peste 15.500 de membri activi direcți, români și străini: actori, balerini, muzicieni din toate genurile (pop, folk, rock, muzică populară sau muzică clasică).

Vă puteți înscrie în cadrul asociației folosind una dintre variantele de mai jos:

    1. Descărcați toate formularele necesare înscrierii, accesând link-urile de mai jos, le completați, le semnați și constituiți dosarul conform procedurilor de înscriere la care vă încadrați. Dosarul complet (inclusiv dovada plății taxei de adeziune) se va trimite prin poștă sau curier, la sediu CREDIDAM din strada str. C.A. Rosetti, nr. 34, Sector 2, București.

    În cazul în care întâmpinați dificultăți la întocmirea dosarului, puteți solicita informații suplimentare adresându-vă serviciului relaţii cu membrii, la sediul CREDIDAM, de luni până joi între orele 10.00 – 13.00, la numărul de telefon 021.307.92.00 şi pe e-mail [email protected] sau puteţi consulta pagina noastră www.credidam.ro.

    2. La sediul CREDIDAM, unde solicitați formularele și procedurile de înscriere la care vă încadrați. La înscriere veți fi asistat de către un angajat CREDIDAM care vă va oferi suportul necesar constituirii dosarului.

    Indiferent de varianta de înscriere aleasă, dosarele sunt verificate de către Comisia de lucru din cadrul CREDIDAM  în termen de 10 zile de la depunere/transmitere, iar dacă documentele necesită verificări amănunțite sau volumul de informații este mare (pentru entități de gestiune independente, etc.) termenul de verificare este de 45 de zile. După verificare, în baza unui referat, directorul executiv va aproba sau va infirma dosarul depunătorului urmând ca acesta să fie informat, prin email sau poștă, cu privire la rezoluția dată.   

    Dosarul aprobat va primi un număr de membru dintr-un registru special, urmând ca acesta să fie introdus în sistemul informatic CREDIDAM.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină cumulativ următoarele documente:

•   Act de adeziune, în original, completat și semnat olograf de către artistul interpret. Toate rubricile sunt obligatoriu de completat;

 Copie BI/CI ce aparține artistului interpret (în cazul artiștilor interpreți copii sub 14 ani se depune copia certificatului de naștere);

 Un cont IBAN, în lei, a artistului interpret, deschis la orice bancă din România (în cazul artiștilor interpreți sub 14 ani se depune un cont IBAN al părinților sau al tutorelui legal). Dacă artistul interpret nu deține un cont IBAN, acesta poate opta să încaseze remunerațiile repartizate de la sediul CREDIDAM, sau prin mandat poștal;

   2 fotografii de tip buletin ale artistului interpret;

   150 lei, reprezentând taxa de adeziune (taxa se poate plăti și prin mandat poștal sau ordin de plată, în contul RO73 INGB 0001 0001 5293 8931 deschis la ING Bank România Sucursala Centrală – în acest caz se depune dovada plății);

   Declarația de repertoriu completată și semnată olograf de către artistul interpret sau executant (toate rubricile din formularele regăsite pe credidam.ro sau la sediul CREDIDAM sunt obligatoriu de completat);

•   Declarația de repertoriu trebuie însoțită de contracte care atestă participarea la fixare pentru fiecare prestație artistică declarată. De asemenea, în vederea verificării dacă prestația se încadrează în obiectul de activitate al CREDIDAM, este necesar să se depună un CD/DVD/link care să conțină prestațiile artistice declarate;

•   Declarația privind asigurările sociale și impozitul pe venit, completată și semnată de către artistul interpret;

•   Declarația pe propria răspundere, a artistului interpret, referitor la informarea privind regulile generale de colectare și repartizare a remunerațiilor.

Notă:

•  Toate formularele se regăsesc la sediul CREDIDAM sau pe site-ul http://credidam.ro.

•  Toate documentele depuse în copie trebuie să conțină data, semnătura artistului interpret și mențiunea „conform cu originalul”.

•  În cazul minorilor, toate documentele de mai sus vor fi completate și semnate olograf de către părinți sau tutorele legal.

Mențiune:

    În cazul în care dosarul de înscriere este depus/transmis de către un reprezentant autorizat, acesta trebuie să conțină, pe lângă documentele sus menționate, și împuternicirea avocațială sau procură notarială specială, după caz.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
error: Content is protected !!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Loading...