BREASLA ACTORILOR

Agenție de Management și Impresariat Artistic

   Breasla Actorilor este o agenție de management și impresariat artistic înființată în 2014 de către Alexandru Floroiu. În cei 6 șase de activitate, Breasla Actorilor a reușit să conecteze oamenii din industria creativă și de entertainment, îndeplinind întotdeauna cu succes și profesionalism așteptările producătorilor de teatru și de film, cât și pe ale organizatorilor de festivaluri și evenimente.

   În anul 2020, SC BREASLA ACTORILOR SRL este înscrisă în Registrul Artelor Spectacolului ca persoană juridică avizată în domeniul impresariatului artistic, conform avizului nr. B 00652 / 16.11.2020, reprezentată legal de dl. Alexandru-Marian Floroiu, în calitate de impresar artistic atestat, conform atestatului numărul A 00776 / 16.11.2020.

Breasla Actorilor operează sub două entități juridice, respectiv S.C. BREASLA ACTORILOR S.R.L., societate comercială înscrisă în ONRC București, cât și ASOCIAȚIA „BREASLA ACTORILOR”, organizație non-guvernamentală înființată în Municipiul Moinești, Județul Bacău.

S.C. BREASLA ACTORILOR S.R.L.

S.C. BREASLA ACTORILOR S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Șapte Drumuri, Nr. 18, Bl. PM40A, Sc. B, et. 9, Ap. 114, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/13045/07.11.2014, CUI 33782302, reprezentată legal de dl. Alexandru-Marian Floroiu, în calitate de Asociat unic/Administrator.

CONT RAIFFEISEN BANK: RO36 RZBR 0000 0600 1726 4581
CONT TREZORERIE: RO09 TREZ 7035 069X XX01 8926

ASOCIAȚIA „BREASLA ACTORILOR”

ASOCIAȚIA „BREASLA ACTORILOR” este persoană juridică română, cu sediul social în Moinești, Strada Victoriei, nr. 47, Județul Bacău, cod poștal 605400, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub numărul 6/PJ/16.05.2016, având Cod de înregistrare fiscală 36099321, reprezentată legal de dl. Alexandru-Marian Floroiu, în calitate de membru fondator / Președinte.

CONT RAIFFEISEN BANK: RO23 RZBR 0000 0600 1874 0573

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
Don`t copy text!

Log in with your credentials

Forgot your details?