Termeni și Condiții

1. Utilizarea biletelor Breasla Actorilor

Prin cumpărarea și rezervarea biletelor disponibile prin serviciul online, rezervarea locurilor în sală/locație se face automat în ordinea achiziționării biletelor, în limita locurilor disponibile. Toate rezervările expiră cu 15 minute înainte de ora începerii evenimentului, în cazul neprezentării. Breasla Actorilor nu își asumă nicio despăgubire în cazul nerespectării intervalului de timp anterior menționat. În caz de întârziere, cumpărătorii care nu respectă regula impusă de spațiul evenimentului, își pierd prioritatea privind folosirea locurilor rezervate. Accesul acestora în sală va mai fi posibil, în mod excepțional, numai în condițiile în care vor mai exista locuri disponibile.

Accesul la evenimente se va face doar după verificarea datelor personale. Sunt acceptate următoarele modalități de validare: biletul printat primit prin e-mail sau e-mail-ul prezentat direct pe dispozitivul electronic. În cazul în care nu există posibilitatea prezentării cu biletul electronic, este de datoria dumneavoastră să imprimați biletul electronic în întregime, incluzând elementele de identificare (datele dumneavoastră, informațiile despre eveniment, numărul locurilor achiziționate, etc). Prin achiziționarea și închirierea de bilete pe www.breaslaactorilor.ro, utilizatorii acceptă să respecte regulamentul de funcționare al spațiului în care Breasla Actorilor organizează evenimentul. Breasla Actorilor își rezervă dreptul de a nu permite accesul acelor persoane care nu respectă regulamentul de funcționare al spațiului-gazdă.

2. Termeni generali

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.breaslaactorilor.ro (denumite în continuare „Termeni și Condiții”) stabilesc condițiile în care orice persoană poate vizita sau utiliza serviciile disponibile pe site-ul www.breaslaactorilor.ro (denumit în continuare „Site”) și are valoarea unei convenții încheiate între S.C. BREASLA ACTORILOR S.R.L. (denumită în continuare Breasla Actorilor), cu sediul social în București, Str. Șapte Drumuri, Nr. 18, Bl. PM40A, Sc. B, et. 9, Ap. 114, Sector 3, CUI 33782302, Nr. de ordine în Reg. Com. J40/13045/07.11.2014, cont IBAN RO36RZBR0000060017264581, deschis la Raiffeisen Bank, în calitatea sa de proprietar și administrator al www.breaslaactorilor.ro, o platformă online de rezervare/cumpărare bilete evenimente și ASOCIAȚIA „BREASLA ACTORILOR” (denumită în continuare Breasla Actorilor), cu sediul social în Moinești, Strada Victoriei, nr. 47, Jud. Bacău, cod poștal 605400, CIF 36099321, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor, sub nr. 6/PJ/16.05.2016, cont IBAN RO23RZBR0000060018740573, deschis la Raiffeisen Bank, și orice persoană care viziteaza ori acceseaza Site-ul sau care dorește să utilizeze serviciile disponibile pe site. Neacceptarea Termenilor și Condițiilor, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea serviciilor de rezervare/cumpărare bilete, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de către site, vă exprimați în mod expres consimțământul ca Breasla Actorilor să prelucreze și să stocheze datele cu caracter personal furnizate de utilizatori. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Breasla Actorilor va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: marketing, publicitate și servicii de comunicații electronice. Refuzul dumneavoastră vă conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile puse la dispoziție de către Breasla Actorilor. Informațiile furnizate sunt destinate exclusiv utilizării de către Breasla Actorilor.

Prin utilizarea serviciilor disponibile pe site, veți primi informații despre produsele, serviciile, ofertele și noutățile oferite de către Breasla Actorilor. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți face o cerere pe care o puteți trimite prin email la: office@breaslaactorilor.ro.

4. Materialele și informațiile accesibile pe Site

Conținutul foto, video sau text și elementele grafice de pe Site, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor, dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori, aparțin Breslei Actorilor și reprezintă conținutul Site-ului. Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care este disponibil pe site și indiferent de natura lui, poate fi utilizat exclusiv în uz personal. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane altfel decât în scop personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Breslei Actorilor. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia, efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții: Este permisă reproducerea în scopuri necomerciale a unor mici fragmente din articolele publicate (cel mult 2 paragrafe). Este obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, sub următoarea formă: (Sursa: www.breaslaactorilor.ro), sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, dupa cum urmează: „Informații furnizate de Breasla Actorilor”. Breasla Actorilor își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice entitate care încalcă în orice mod aceste prevederi. Cererile de utilizare a conținutului în orice scop, altul decât cel personal, pot fi făcute la adresa de e-mail: office@breaslaactorilor.ro, cu specificația „În atenția departamentului de comunicare”. Orice entitate care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu conținutul transmis în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod conținut, înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja răspunderea Breasla Actorilor, ci numai răspunderea persoanelor implicate.

5. Cumpărarea biletelor pentru evenimentele Breasla Actorilor

Breasla Actorilor oferă spre vânzare – bilete pentru spectacolele de teatru sau concertele pe care le reprezintă, cât și pentru cursurile, workshop-urile și taberele pe care le organizează, în schimbul achitării acestor bilete online, cu cardul bancar. Biletele achitate prin intermediul Site-ului vor fi trimise prin e-mail-ul înscris în formularul de comandă disponibil pe site de către utilizator. Nu se vor vinde bilete persoanelor care nu fac dovada plății sau care nu completează corect sau complet datele personale în formularul de comandă. Breasla Actorilor își rezervă dreptul de a anula comenzile care nu conțin informații de identificare corecte pentru beneficiarii serviciilor. În funcție de contractele încheiate cu partenerii Breasla Actorilor, pot exista taxe suplimentare. Taxele suplimentare reprezintă costurile survenite din procesarea plăților. Rezervările sunt înregistrate în momentul confirmării plății dumneavoastră. Breasla Actorilor își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor. Persoanele aflate în fluxul de achiziție de bilete vor primi o notificare la schimbarea prețurilor (atât creștere, cât și scădere). Schimbarea prețurilor biletelor nu afecteaza rezervările făcute înainte de efectuarea schimbării. La finalizarea fiecărei comenzi se va afișa suma totală. Sumele afișate la finalizarea comenzii sunt sumele finale.

6. Mod funcționare

Comenzile efectuate pe site-ul www.breaslaactorilor.ro sunt confirmate printr-un e-mail de înregistrare primit după finalizarea comenzii. Biletele comandate sunt trimise în format PDF prin e-mail după finalizarea comenzii.

În urma finalizării cu succes a unei comenzi online, utilizatorul cumpărător primește pe adresa de mail furnizată biletele cumpărate (de exemplu dacă a cumpărat 4 bilete, primește un fișier.pdf cu 4 bilete), pe care apoi le poate printa pentru a le prezenta la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului. Alternativ, utilizatorul cumpărător poate prezenta biletele direct pe ecranul smartphone-ului, variantă pe care o recomandăm. Accesul la evenimentul pentru care s-au achiziționat bilete online se face în baza scanării codului QR de pe bilet. Codurile QR sunt unice și fiecare permite accesul unei singure persoane la eveniment.

7. Modalități de plată

Puteți achiziționa biletele de pe site-ul www.breaslaactorilor.ro folosind următoarele instrumente de plată:

     • Plata cu cardul

Plățile prin intermediul cardurilor de debit sau credit sunt procesate de către MobilPay, partenerul Breasla Actorilor în procesarea plăților. Comunicația între client și procesatorul de plăți se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informațiile dumneavoastră financiare vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți. Breasla Actorilor nu stochează, primește sau procesează în niciun fel detaliile tranzacțiilor bancare (număr card, nume titular, CVV, etc.). Procesarea plăților se va face doar în LEI. În cazul în care clientul are contul în altă valută, suma va fi automat convertită în LEI, la cursul băncii din ziua respectivă. Taxele de procesare bancară a plăților sunt acoperite în totalitate de către client.

    • OP (Ordin de plată)/Transfer bancar

Prin virament bancar: în avans, în contul Prestatorului, pe bază de Proformă primită de către Beneficiar pe adresa de e-mail cu care este înregistrat in contul de client, în urma Validării comenzii de către Prestator. Proforma de plată se va trimite odată cu validarea comenzii, pe adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat. Proformele au o durată de valabilitate de 3 zile de le emiterea lor. În cazul neplății în această perioadă de timp, Proforma emisă se anulează, iar comanda aferentă acesteia se anulează odată cu ea.

8. Traficul de date

Traficul de date asociat utilizării Site-ului se taxează conform planului tarifar al operatorului de telefonie mobilă.

9. Returnarea contravalorii biletelor

Breasla Actorilor nu va returna contravaloarea biletelor decât în situații excepționale, precum anularea evenimentului. În suma returnată nu sunt incluse comisioanele percepute de către procesatorul plății. Persoanele care achiziționează bilete online pot anula rezervarea efectuată în urma achiziționării biletelor online. Pentru a beneficia de returul banilor, este necesară trimiterea unui e-mail către office@breaslaactorilor.ro cu subiectul „RETUR nume și dată eveniment”, împreună cu dovada aferentă comenzii, primită prin e-mail/sms de la procesatorul de plată, cu minim 72 de ore înainte de data și ora la care a fost programat spectacolul. Nicio cerere venită după termenul anterior menționat nu va fi onorată. Breasla Actorilor nu va returna contravaloarea biletelor în caz de neprezentare la ora anunțată oficial pentru începerea evenimentului.

10. Limitarea răspunderii

Breasla Actorilor nu este răspunzătoare sub nicio formă și nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul. Breasla Actorilor nu este responsabilă pentru niciun fel de eroare și/sau fraudă decurgând din, sau în legătură cu acest serviciu. Totodată, deși serviciile de plată sunt oferite și dirijate în totalitate și în mod independent de catre furnizorii noștri, Breasla Actorilor va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției acestor erori și/sau fraude. Breasla Actorilor va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile cât mai repede. Breasla Actorilor nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni comise în furnizarea informațiilor de către Utilizatori. Utilizatorii Site-ului sunt de acord să nu considere Breasla Actorilor responsabilă pentru utilizarea incorectă sau frauduloasă a Site-ului. În cazul apariției situației de forță majoră, Breasla Actorilor și/sau operatorii, angajații și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare a echipamentului tehnic al Breslei Actorilor, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc. Utilizatorii renunță la cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului de vânzare sau rezervare bilete Breasla Actorilor.

11. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Breasla Actorilor își rezervă dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciile de cumpărare sau rezervare bilete ori prin accesarea Site-ului. Utilizatorul este de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare ale Site-ului, în forma și cu conținutul de la data accesării.

12. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor Site-ului și ale Breasla Actorilor, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc acestea, vor fi interpretate, implementate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu apărut în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul imposibilității de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a Municipiului București sau de către instanța judecătorească a municipiului cel mai apropiat de locul desfășurării evenimentului în cazul deplasărilor.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
Don`t copy text!

Log in with your credentials

Forgot your details?