Termeni și condiții
BREASLA ACTORILOR

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

BREASLA ACTORILOR – este denumirea sub care funcționează S.C. BREASLA ACTORILOR S.R.L., cu sediul (sucursala) în București, Bulevardul Iuliu Maniu 138-142, Sector 6, având CUI 33782302, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/13045/07.11.2014, reprezentată legal de Alexandru-Marian Floroiu în calitate de Asociat Unic/Administrator.

Utilizator – orice persoană fizică înregistrată pe Site care, prin crearea și/sau utilizarea unui Cont, are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Breasla Actorilor (electronic, telefonic, etc.).

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă, care permite Utilizatorului acces la Site și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Site.

Pagina de profil – secțiune din Cont în care sunt afișate informații despre activitatea Utilizatorului pe Site (data înregistrării, Materiale citite, Wishlist, etc.). Pagina de profil poate fi:

 • Publică: orice Utilizator o poate vizualiza dacă face o căutare după numele titularului Contului sau are un link direct.
 • Privată: poate fi vizualizată numai de titularul Contului. Utilizatorul are posibilitatea de a-și seta Pagina de profil ca fiind Privată oricând, direct din Contul său.

Wishlist – pagina web din Pagina de profil în care Utilizatorul poate adăuga Materiale pe care le consideră a fi preferate și pe care, ulterior, le poate accesa.

Site – domeniul www.breaslaactorilor.ro și subdomeniile acestuia.

Împrumut – un Material accesat de Utilizator ce intervine ca formă de comunicare între Breasla Actorilor și Utilizator prin care Utilizatorul transmite Breslei Actorilor, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a accesa Materiale de pe Site.

Materiale – cărți, articole tipărite, articole online, audiobook-uri, studii de caz sau video-uri încărcate pe Site-ul Breslei Actorilor.

Campanie – acțiunea de a derula inițiative de comunicare în scopul participării active a Utilizatorilor la programele și proiectele Breslei Actorilor.

Conținut – orice element din Site, inclusiv texte, imagini, elemente video, etc.

Recenzie – o evaluare scrisă de către Utilizatorul unui material, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator față de un Material. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la zece stele.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unei Recenzii sau a unui alt comentariu.

Document – prezenta pagină cu Termeni și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail), SMS, mesaj prin Whatsapp, Facebook Messenger ori altă platformă sau orice altă formă de comunicare, asupra Materialelor și/sau a Campaniilor desfășurate de Breasla Actorilor într-o anumită perioadă și/sau asupra Conținutului, Site-ului, unor produse sau servicii sau a produselor Breslei Actorilor, fără niciun angajament din partea Breslei Actorilor cu referire la informațiile conținute de acesta.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Materialelor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea pe Site și/sau prin fiecare utilizare a Contului, Utilizatorul este de acord cu și consimte în mod expres la toate prevederile din prezentul Document (așa cum se găsesc ele pe Site la momentul utilizării curente), Document care guvernează relația dintre Utilizator și Breasla Actorilor.

2.2. Breasla Actorilor își rezervă dreptul de a modifica oricând Documentul, în mod unilateral, iar prin utilizarea Contului, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la respectivele modificări, așa cum apar ele pe Site în acel moment.

2.3. Utilizatorul își poate retrage oricând consimțământul, în mod expres, printr-un email trimis la adresa [email protected], înțelegând că prin retragerea consimță-mântului va pierde accesul la Cont și la Conținut.

 1. POLITICA DE ÎMPRUMUTURI ONLINE

3.1. Utilizatorii pot efectua Împrumuturi de Materiale, în limita stocului disponibil.

3.2. Comunicarea cu Breasla Actorilor se poate realiza prin interacțiunea directă cu aceasta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. Breasla Actorilor are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoită să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Breasla Actorilor poate publica pe Site informații despre Materiale și/sau Campanii deținute/inițiate de catre Breasla Actorilor, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Fiecare Cont are un caracter individual, deci poate fi folosit doar de către și în folosul Utilizatorului pe numele căruia a fost creat. Utilizatorul acceptă acest lucru și înțelege că nerespectarea acestei obligații poate duce la anularea de către Breasla Actorilor a Contului și la pierderea de către Utilizator a accesului la Site și la Conținut.

 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Breasla Actorilor poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Împrumutului, cu informarea Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Breslei Actorilor, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea oricărui Conținut, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Breasla Actorilor, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Breslei Actorilor asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Breslei Actorilor.

5.3. Orice Conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Breasla Actorilor și acesta și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Breslei Actorilor cu referire la acel Conținut.

5.4. În cazul în care Breasla Actorilor conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor Conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Breslei Actorilor pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest Conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui Conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.5. Niciun Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie și nu implică nicio obligație contractuală din partea Breslei Actorilor față de Utilizator.

5.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. ÎMPRUMUTUL

6.1. Utilizatorul poate efectua, în mod gratuit, Împrumuturi pe Site, prin accesarea Materialelor dorite, în măsura în care există stoc disponibil pentru acestea. Breasla Actorilor poate limita oricând numărul de Materiale ce pot fi împrumutate simultan de către un Utilizator.

6.2. Prin finalizarea Împrumutului, Utilizatorul consimte că Breasla Actorilor poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Breasla Actorilor.

6.3. Materialele împrumutate vor fi ridicate de către Utilizator de la și returnate la sediul Breslei Actorilor, în termenul de returnare înscris pe eticheta anexată Materialului. Utilizatorul este răspunzător de Materialele împrumutate de la Breasla Actorilor de la momentul ridicării și până la momentul returnării și se obligă să le folosească exclusiv în scop personal, necomercial și cu respectarea Documentului, să aibă grijă de ele, să nu le înstrăineze, să nu le pună la dispoziția altor persoane (cu excepția membrilor familiei) și să le returneze la timp.

 1. CONFIDENȚIALITATE

7.1. Utilizatorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizează Breasla Actorilor. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

7.2. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Site, Utilizatorul ofera Breslei Actorilor acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații, și este de acord ca Breasla Actorilor să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care Utilizatorul le-a trimis prin intermediul Site-ului. Breasla Actorilor nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7.3. Prin înscrierea în baza de date a Breslei Actorilor, Utilizatorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către Breasla Actorilor și/sau terți, parteneri ai Breslei Actorilor: prestatori de servicii, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică acest lucru.

 1. COMUNICAREA

8.1. Prin crearea Contului, Utilizatorul consimte în mod expres să primească Newslettere de la Breasla Actorilor.

8.2. Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la primirea de Newslettere în orice moment.

 • 2.1. prin contactarea Breslei Actorilor la adresa c[email protected].
 • 2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele primite de la Breasla Actorilor.
 • 2.3. în Pagina de profil din Site.

8.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

8.4. Newsletterele trimise de Breasla Actorilor unui Utilizator sunt personalizate și conțin link-uri de autologin care, prin simpla lor accesare, conduc către Contul acelui Utilizator, fără a fi necesară introducerea parolei. Utilizatorul înțelege acest lucru și se obligă să nu dea mai departe aceste Newslettere către alte persoane.

 1. RĂSPUNDERE

9.1. Breasla Actorilor nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Breasla Actorilor a oricărei din obligațiile sale și pentru daune care rezultă din utilizarea Materialelor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

9.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (username și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

9.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Contului, Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării și/sau utilizării Contului, după caz.

9.4. Ulterior creării Contului, accesarea și/sau utilizarea Contului în orice fel echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

9.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot suferi modificări oricând de către Breasla Actorilor, aceștia/acestea fiind opozabili(e) Utilizatorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin crearea Contului și/sau prin efectuarea unei acțiuni pe Site (ex: logare în Cont).

 1. ÎNSCRIEREA DE RECENZII ȘI COMENTARII

10.1. Înscrierea de Recenzii și Comentarii se poate face de către Utilizatori în Site. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile unui Material.

10.2. În momentul înregistrării unei anumite Recenzii/Comentariu pe Site, Utilizatorii acordă Breslei Actorilor o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Breslei Actorilor de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

10.3. Fiecare Utilizator, în momentul înscrierii de Recenzie/Comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 • să facă referiri doar la caracteristici ale unui anumit Material, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba sau informații care țin de modul desfășurării Împrumutului;
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator;
 • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit Material de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Breasla Actorilor sau să înscrie Recenzii/Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;
 • să nu utilizeze Recenzia/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Breasla Actorilor; în acest sens se vor folosi datele de contact ale Breslei Actorilor înscrise pe Site.

10.4. Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unei Recenzii, Utilizatorul va adăuga și un Rating relevant pentru Material. Recenziile, împreuna cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al Materialului, număr care apare sub titlul acestora. Astfel, o Recenzie însoțită de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar o Recenzie însoțită de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

10.5. Când o Recenzie/Comentariu este semnalat de către un Utilizator ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Breasla Actorilor pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile Site-ului. Textele introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Breasla Actorilor.

10.6. În cazul în care Breasla Actorilor constată încălcarea Termenilor și Condițiilor, aceasta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului de a înscrie Recenzii/Comentarii.

10.7. Recenziile, Comentariile sunt generate de Utilizatori și Breasla Actorilor nu este în niciun fel responsabilă pentru acestea și nu are obligația de a le verifica, cenzura, etc. În cazul în care un Utilizator constată că acestea încalcă Documentul, are obligația de a comunica acest fapt catre Breasla Actorilor, care va face verificările necesare și, la libera sa alegere, poate decide păstrarea, modificarea sau eliminarea textului reclamat.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Breasla Actorilor va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

11.2. Breasla Actorilor își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (Politică), pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrează datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, Breasla Actorilor va afișa pe Site versiunea modificată a Politicii, motiv pentru care Utilizatorii sunt rugați să verifice periodic conținutul acestei Politici.

11.3. Breasla Actorilor colectează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor direct de la Utilizatori, astfel încât aceștia au control asupra tipului de informație pe care o oferă.

Cu titlu de exemplu:

La crearea contului Breasla Actorilor, Utilizatorul transmite: adresa de e-mail, numele și prenumele, numărul de telefon, ocupația, locul de muncă, data nașterii, limba in care preferă să citească și adresa. În cadrul paginii de profil din platforma Breasla Actorilor, Utilizatorul are posibilitatea să adauge informații suplimentare, precum: fotografia și poate conecta contul Breasla Actorilor cu contul Facebook. Politica de confidențialitate Facebook poate fi consultată aici.

Breasla Actorilor colectează și prelucrează ulterior anumite informații cu privire la comportamentul Utilizatorului în timpul vizitei în site-ul Breasla Actorilor, pentru a-i personaliza experiența online și a-i pune la dispoziție recomandări produse și servicii personalizate. Pe site, Breasla Actorilor poate stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare. Breasla Actorilor nu colectează și nu prelucrează în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, Breasla Actorilor nu dorește să colecteze sau să prelucreze date ale minorilor.

11.4. Scopul colectării și utilizării:

 • prestarea corespunzătoare a serviciilor oferite de Breasla Actorilor;
 • informarea Utilizatorilor privind situația Contului lor, inclusiv rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la un Împrumut, resetarea parolei, etc.;
 • permisiunea Utilizatorilor de a-și accesa istoricul Materialelor citite, Wishlistul și recomandările primite prin intermediul Site-ului, precum și oferirea unei experiențe personalizate pentru Utilizator în relația cu Breasla Actorilor (de exemplu, prin oferirea de recomandări personalizate);
 • îmbunătățirea serviciilor Breslei Actorilor prin colectarea de informații (chestionare de satisfacție, discuții telefonice, cercetare de piață, urmărire și monitorizare a Împrumuturilor și comportamentului Utilizatorilor, inclusiv prin crearea de profiluri etc.);
 • trimiterea de Newslettere, recomandări și/sau alerte periodice, prin pagina de internet sau prin folosirea altor mijloace electronice (e-mail, telefon, SMS, WhatsApp, etc.);
 • oferirea de servicii și răspunsuri personalizate pentru Utilizatorii care ne solicită ajutorul prin intermediul Site-ului, prin email, telefon sau prin alte mijloace de comunicare;
 • pentru apărarea intereselor legitime ale Breslei Actorilor.

Prelucrarea datelor pentru aceste scopuri este necesară pentru executarea corespunzătoare a contractului dintre Breasla Actorilor și Utilizator, contract încheiat la momentul creării Contului Breasla Actorilor de către Utilizator și guvernat de prezentul Document.

De asemenea, prelucrarea se bazează pe interesul legitim al Breslei Actorilor de a-și desfășura, promova, apăra și dezvolta activitatea. În orice situație în care Breasla Actorilor folosește informații pentru un interes legitim al său, are grijă și ia toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile fundamentale ale Utilizatorilor să nu fie afectate.

Cu toate acestea, Utilizatorul ne poate solicita oricând oprirea prelucrării datelor sale cu caracter personal conform punctului 11.11 de mai jos.

11.5. Ca regulă generală, Breasla Actorilor va stoca datele cu caracter personal ale Utilizatorului cât timp acesta are un cont în platforma Breasla Actorilor. Utilizatorul poate solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și Breasla Actorilor va da curs acestor solicitări, conform punctului 11.11 de mai jos, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele legitime o impun.

11.6. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau în Pagina de Profil sau oriunde în platforma Breslei Actorilor, Utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale furnizate către Breasla Actorilor (nume, prenume, email, telefon, fotografia încărcată pe Site, loc de muncă, adresă, limba în care preferă să citească, activitatea din Cont, și orice alte informații furnizate de Utilizator către Breasla Actorilor) să fie incluse în baza de date a Breslei Actorilor și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 11.4. Prelucrarea datelor include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, divulgarea, consultarea, inclusiv prin existența unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri pentru o experiență personalizată); stocarea până la momentul retragerii consimțământului Utilizatorului; afișarea pe Site în pagini accesibile și altor Utilizatori; afișarea pe etichetele lipite pe Materialele împrumutate, unde pot fi văzute de orice persoană care intră în contact cu Materialul respectiv.

11.7. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul declară în mod expres că a citit Documentul și Politica și a luat la cunoștință faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de a solicita Breasla Actorilor acces la date, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa autorității de supraveghere sau justiției în caz de încălcare a drepturilor pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

11.8. De asemenea, Breasla Actorilor poate transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Utilizatorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în scopurile menționate la punctul 11.4, și conform legislației în vigoare, inclusiv, dar fără a se limita la: furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de marketing, furnizorii de servicii de plată/bancare, furnizorii de servicii IT, furnizorii de servicii clienți (customer support), marketing, telemarketing sau alte servicii, altor companii, etc.

11.9. Informațiile Utilizatorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

11.10. Site-ul Breasla Actorilor folosește Facebook Pixel și Google Analytics, iar datele colectate ne ajută să măsurăm performanța campaniilor noastre de marketing și publicitate, să livrăm reclame și să măsurăm succesul acestora în toate browserele și pe toate dispozitivele folosite de un utilizator. Nu înregistrăm nume, prenume sau alte date cu caracter personal. Accesăm statistici, măsurăm numărul de oameni care interacționează cu reclamele noastre și prezentăm recomandări personalizate celor care au vizitat în trecut site-ul nostru și care au citit un articol online, au vizionat un video, au ascultat un podcast sau au imprumutat cărți, articole tipărite sau studii de caz.

11.11. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Strada Șapte Drumuri, nr. 18, Bloc PM40A, Scara B, etaj 9, Ap. 114, Sector 3, București, în atenția S.C. BREASLA ACTORILOR S.R.L., Utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. În cazul în care retragerea consimțământului face imposibilă colaborarea dintre Breasla Actorilor și Utilizator, aceasta va duce la anularea Contului și oprirea accesului la Conținut.

 1. FORȚA MAJORĂ

12.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

12.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Documentului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune interese.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Breasla Actorilor și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, de pe raza Municipiului București.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
error: Content is protected !!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Loading...